Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) to instytucja pełniąca w Polsce rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne, np: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi.

frse.org.pl